Wednesday, 3 September 2008

DAURAH RAMADHAN: Tafsir ayat 184 surah al-Baqarah berkaitan SAKIT (PENDETAILAN)

.
.
أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
.
“Dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau bermusafir (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (iaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (al-Baqarah: 184)
.
TAFSIR:
.
أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ
.
“Dalam beberapa hari yang tertentu”
.
Para ulama berselisih pendapat mengenai makna ayat ini kepada dua pendapat yang utama:
.
1. Ayat ini tidak ditujukan untuk bulan Ramadhan. Ia merupakan pendapat daripada Mu’az, Qatadah dan ‘Atha’ daripada Ibn Abbas RA. Berkenaan dengan pendapat pertama ini, juga terdapat perselisihan di kalangan ulama kepada dua pendapat:
.
a) Bahawasanya ayat ini menunjukkan kepada kewajipan puasa selama tiga hari pada setiap bulan, iaitulah pendapat daripada ‘Atha’.
.
b) Qatadah pula berpendapat bahawasanya ayat ini menunjukkan kepada kewajipan puasa sebanyak tiga hari setiap bulan dan sehari puasa pada hari ‘Asyura.
.
Perselisihan juga berlaku berkenaan dengan ayat ini di mana sebahagian dari kalangan ulama mengatakan bahawa ia hanya sunat dilakukan di peringkat awal dan bertukar menjadi wajib kemudiannya. Sebahagian yang lain pula mengatakan bahawa puasa tersebut adalah puasa yang wajib dan ia telah dimansukhkan(ditukar) dengan puasa Ramadhan. WA
.
2. Pendapat kedua merupakan pendapat jumhur (kebanyakkan) ulama di antaranya Ibn Abbas, Hasan al-Basri, Abu Muslim dan selainnya. Mereka berpendapat bahawa ayat ini menerangkan tentang bulan Ramadhan. Dalil mereka adalah:
.
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
.
“Diwajibkan ke atas kamu puasa”
.
Ayat ini mempunyai pelbagai persoalan atau tanda tanya kerana ia tidak menerangkan secara spesifik bilangan hari yang diwajibkan berpuasa.
.
Kemudian diturunkan pula ayat أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ untuk menjelaskan lagi ayat sebelumnya itu, iaitu kewajipan berpuasa bukanlah sehari tetapi mencakupi beberapa hari.
.
Tetapi, ia masih lagi tidak spesifik kerana kalimah مَعْدُودَاتٍ tidak dapat menggambarkan lagi berapakah bilangan sebenar hari yang diwajibkan berpusa.
.
Akhirnya turunlah ayat terakhir ini, iaitu شَهْرُ رَمَضَانَ الذى أُنزِلَ فِيهِ القرآن di mana kalimah شَهْرُ رَمَضَانَ dapat menggambarkan kepada mereka berapakah bilangan sebenar hari yang diwajibkan berpuasa bagi mereka, samada 29 atau 30 hari.
.
KEADAAN YANG MEMBOLEHKAN SESEORANG BERBUKA PUASA: (1) SAKIT
.
Allah SWT memulakan ayat yang mewajibkan berpuasa ini dengan seruan kepada orang-orang yang beriman. Berkenaan dengan syarat-syarat sahnya iman seseorang, para ulama menetapkan beberapa syarat kepada seseorang iaitu: Islam, baligh (telah bermimpi atau tumbuh bulu ari-ari) dan berakal.
.
Justeru, seseorang yang mempunyai ketiga-tiga syarat ini, maka menjadi kewajipan kepada mereka untuk berpuasa di bulan Ramadhan seperti mana yang diperintahkan. Akan tetapi, di sana terdapat beberapa pengecualian berhubung dengan kewajipan berpuasa ini. Pengecualiannya dapat difahami melalui firman Allah SWT di dalam ayat di bawah ini:
.
فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا.. فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
.
“Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit .. (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain”
.
Daripada ayat ini, kita dapat fahami bahawa sakit merupakan salah satu faktor yang membenarkan seseorang untuk berbuka. Pengarang kitab ((Al-Masobihul Muneer)) mendefinasikan 'Sakit' itu sebagai, "Setiap sesuatu yang mengeluarkan seseorang daripada batas kesihatan disebabkan oleh sebab ('illah)".
.
Namun begitu, para ulama mengatakan bahawa ia tidak boleh difahami secara literal, di mana bukan semua keadaan sakit yang dibenarkan oleh syara' untuk berbuka.
.
Secara umumnya, ukuran sakit yang diharuskan untuk berbuka adalah:
.
"Puasa tersebut memberikan kepayahan dan kesempitan(masyaqqah) yang bersangatan atau dikhuatiri dengan puasa tersebut boleh menyumbang kepada kecelakaan(ie: mati), ataupun dikhuatiri dengan puasa itu akan menambahkan lagi kesakitan sehingga melambatkan proses penyembuhan".
.
Di dalam kitab ((Al-Majmu')), ((Ash-Syarhul Mumti')), ((Mughni libnil Qudamah)) dan ((Qawanin Fiqhiyyah)), para ulama membahagikan keadaan sakit itu kepada beberapa keadaan:
.
(1) Sekiranya sakitnya bertambah serius, dan berpuasa pula membebankan dirinya tetapi ia tidak mendatangkan mudarat kepada dirinya, maka ia digalakkan untuk berbuka dan dimakruhkan baginya puasa. Kemudaratannya dapat diketahui samada melalui pemeriksaan doktor (muslim, dipercayai dan adil), pengalaman diri sendiri (bagi yang sudah beberapa kali menghadapi kesakitan tersebut). WA
.
(2) Sekiranya puasa itu sangat membebankannya dan menyebabkan mudarat yang boleh membawa kepada kecelakaan seperti bersangatan lapar dan dahaga (mungkin kerana terlepas sahur atau buruh perumahan yang terdedah dengan terik matahari yang sangat panas & yang seumpamanya). Dalam keadaan begini, diharamkan baginya berpuasa walaupun dia bukan bermusafir, kerana berdasarkan kepada keumuman firman Allah SWT:
.
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
.
“Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri” ((An-Nisa’: 29))
.
Pendapat ke-2 ini tidak disokong oleh Imam Muhammad Abu Zahrah di dalam Fatawanya ((Fatawa Abu Zahrah)) kerana menurutnya, rukhsah untuk berbuka mestilah apa yang thabit(ditetapkan) di dalam al-Quran dan hadis sahaja.
.
Bagi orang sakit yang ingin berbuka, wajib baginya berniat rukhsah untuk berbuka dan berdosa sekiranya niat tersebut tidak dilakukan. Ini adalah pendapat yang dikeluarkan oleh mazhab as-Syafi'i, tetapi jumhur fuqaha tidak menetapkan sedemikian. WA
.
Namun, sekiranya kesakitan itu tidak membahayakan seperti batuk-batuk ringan, bisul, kudis, sakit gigi dan selsema, serta dengan berpuasa pula, ia tidak memudaratkan kesakitannya, maka tidak dibenarkan baginya berbuka.
.
Namun, sepertimana yang disebut di dalam ((al-Mughni)), sebahagian ulama salaf, Atha', ahli zahir, ibn sirin dan Imam Bukhari .. mereka membenarkan berbuka dalam apa jua bentuk kesakitan walaupun sekadar sakit gigi, bisul dan apa-apa kesakitan seperti yang disebutkan di atas, berlandaskan kepada keumuman ayat 184 Surah al-Baqarah ini.
.
Namun menurut Syeikh Sayyid Sabiq, pendapat yang lebih tepat (sahih, rajih) adalah tidak membenarkan, dan inilah pendapat yang dipegang oleh jumhur fuqaha.
.
Bagaimana pula dengan orang yang uzur, ibu yang sedang hamil dan menyusukan anak, apakah syara’ membenarkan bagi mereka untuk berbuka ...?
.
Bersambung ...
.
.................................................
.
Rujukan:
.
1. Fathul Qadir, As-Shaukani
2. Zadul Maseer, Ibnul Jauzi
3. Fiqh al-Islami Wa Adillatih, Syeikh Wahbah az-Zuhaili
4. Sahih Fiqh as-Sunnah, Syeikh Sayyid Salim
5. Fiqh as-Sunnah, Syiekh Sayyid Sabiq
6. Mughni Muhtaj, Imam Khatib as-Syarbini
7. Fatawa Abu Zahrah, Imam Muhammad Abu Zahrah

0 comments: